Tør du?

 

Tør du?

 

 

handler om hvilken risiko de unge utsetter seg for ved å prøve eller bruke de lettest tilgjengelig narkotiske stoffene.

 

I foredraget fokuserer vi på MDMA/ecstasy og cannabisproduktene hasj og marihuana. Narkotiske stoffer som mange unge oppfatter som ufarlige.

 

I foredraget forteller vi om hva som skjedde da vår eldste sønn døde etter å ha prøvd MDMA for første gang.

 

Uten å bruke pekefinger og formaninger formidles fakta og eksempler fra virkeligheten knyttet til bruk av de stoffene som de unge oppfatter som ufarlige.

 

Vi holder gjerne foredraget sammen med politiet og har et godt samarbeid med Norsk narkotikapolitiforening.

 

Varighet for gjennomføring i skoletiden er 45 minutter. For foreldremøter/folkemøter er varigheten ca 50 minutter.


Pris/honorar etter avtale.

 

Ta kontakt for annen informasjon.

 

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.

 

Respons fra publikum

 

«Vi får mange positive tilbake- meldinger fra foreldre etter foreldremøtet, det som er enda bedre er at de elevene som fikk være på foredraget med dere forteller at det har gitt de inngangsbillett til å snakke både med venner og foreldre om rus, noe de ikke har gjort før sier flere. Foreldrene og elevene er alle klar på at foredraget med dere var det som påvirket de til å forstå hvor alvorlig og viktig det er å snakke om rus og det å ta standpunkt.»

-Sosialpedagog/fagleder Miljøteamet ved én av Bergens vgs

 

­­­­­­­­­­­­­­­­«Ekteparets foredrag underbygger og forsterker vårt budskap!»

Politiførstebetjent, Politiet i Larvik

 

«Det var både en følelsesmessig tøff og informativ time for alle som var tilstede. Budskapet til ungdommene fra Mona og Arne er så enkelt som: Tør du?»

-Rektor ved en videregående skole

 

Jeg var og hørte når dere snakket om tapet av sønnen deres. Tusen takk for at dere delte dette med oss.  Jeg reiste rett hjem og snakket med mine tre barn på 13, 17 og 20 år. Jeg kan bare håpe at mine barn kommer seg gjennom ungdomstiden uten å oppleve dette. Men dere gjorde en forskjell i vårt liv i kveld. Tusen takk!

-En Mamma på et folkemøte